Styrelsen

Styrelsen för GRTK 2017

Ordförande

Ulrika Jernberg
Myrstigen 119
621 50 Visby
070-93 93 616
ulrika.jernberg@gmail.com

Vice ordförande

Jeanette Johansson
Follingbo Klinte 248
621 91 Visby
070-826 11 51
alice.johansson46@gmail.com

Sekreterare

Ingela Jansson
Hejde Hajgårde 154
623 75 Klintehamn
073-681 71 18
stallsteno@hotmail.com

 

Ledamot/ Kassakontakt

Felicia Härlin Ohlander
Sjudarevägen 4C
621 53 Visby
070 757 77 46
feliciaharlinohlander@hotmail.se 

Ledamot

Marianne Thomsson
Box 82
623 15 Stånga
070-81 79 194
0498-48 24 49
marianne.thomsson@live.se
 

Ledamot

Nina Lennström
Jungmansgatan 85
621 52 Visby
070 487 31 73
nlennstrom@gmail.com

Ledamot

Annelie Nilsson
Toftav. 268
622 65 Gotlands Tofta
070-2488694

Suppleant

Sandra Blixt
Stenkumla Källgårds 204
621 95 Visby
073-847 93 38
sandra.blixt@hotmail.se

Suppleant

Ronja Bogren
Fole Lilla Hellvis 257
621 75 Visby
076- 081 48 87
eu_femia@hotmail.com

Suppleant

Maja Jörholt
Södra Skräddargården 1
621 53 Visby
076- 861 57 76
majajorholt@hotmail.com

 

Utanför styrelsen

Kassör

Elin Vinblad
c/o Visbytravet 
Follingbo Skrubbshagen 104
621 91 Visby
grtk.kassor@gmail.com 

Valberedning

Ulrika Jägerup
076 109 52 07

Zofia Blomberg
073- 394 02 14

Annica Klang
076- 406 07 33