Styrelsen

Styrelsen för GRTK 2018

Ordförande

Nina Lennström
Västerhejde Videbo 526
621 99 Visby
 
Vice Ordförande
Jeanette Johansson
Follingbo Klinte 248
621 91 Visby
 
Ledamot 
Marianne Thomsson
 
Ledamot  
Sandra Blixt
Dalhem Slitegårds 187
622 56 Dalhem
 
Ledamot  
Tinne Nyström
Mästerby Bander 204
622 32 Gotlands Tofta
0769296065
 
Ledamot  
Annelie Nilsson
 
Ledamot  
Felicia Härlin Ohlander
 
Suppleant/sekreterare 
Ronja Bogren
Fole Lilla Hellvis 257
621 75 Visby
 
Suppleant 
Maja Jörholt
Södra Skräddargården 1
621 53 Visby
 
Suppleant 
Ulrika Jägerup 
ulrika.jägerup@gmail.se
 
Utanför styrelsen:
 
 
Kassör 
Elin Vinblad
c/o Visbytravet
Follingbo Skrubbshagen 104
621 91 Visby
 
Valberedningen
Zofia Blomberg (sammankallande)
Ulrika Jernberg