Vi gratulerar Stenstugu Havanna och Maria Farinder som blev 4:a i Svenskt Mästerskap 2018