30. dec, 2015

Medlemsavgift 2016!

Vi vill påminna Er om medlemsavgiften för 2016.

200 kr enskild person.
350 kr familj, skriva alla namn.
Som familjemedlem räknas de som är skrivna på samma adress.

Bg 849-7349