2. okt, 2016

KLUBBMÄSTARE 2016

Klubbmästere 2016:
Trav, kat A.
Stenstugu Havanna - Maria Farinder

Trav, kat B.
Fantom - Sandra Blixt