27. jul, 2017

Ponnykampen

Nystart Ponnykampen

Svar gärna på klubbmailen gotlandsrusstravklubb@gmail.com om ni tänker komma eller om ni inte kan komma men gärna vill vara med på kommande träffar.