30. jul, 2017

Kompletteringslopp

Möjlighet till kompletteringslopp torsdag 3/8 kl.17.30
 
Visbytravet erbjuder möjlighet till kompletteringslopp torsdag 3/8 kl.17.30.
Anmälan: senast onsdag 2/8 kl.12.00 till Simon Röcklinger, 
simon@visbytravet.se