16. maj, 2018

Pm till helgens ponnytävling

Välkommen till Ponnytravdag 19 Maj!
 
 
Första start: kl. 12.00
 
Inskrivningen öppnar: kl. 10.20
 
Banan öppnar för värmning: 10.30
 
Övrig information: Simon Röcklinger 0704865585 (Tävlingsledaren)
 
Strykningar: Ring 0704865585. Giltig orsak måste finnas.
 
Anmälningsavgift: Kat A, 0 kr. Kat B 40 kr per lopp, debiteras via 
avräkning i efterhand.
 
Startlista: Finns på Svensk Travsports hemsida.
 
Program: Finns att tillgå på tävlingsdagen på inskrivningen.
 
Boxlista: Finns på inskrivningen, samt på tavlan utanför 
sekretariatet.
 
Boxar: 50 kr/box, debiteras via avräkning i efterhand. OBS! Endast
en ponny per box.
 
Kvallopp: Kval kat. A körs efter lopp 6, ca kl 14.00
 
Defilering: OBS! Defilering sker från defileringsvolten på innerplan,
i rätvarv. Vänd upp ca 100m efter mål och kör till provstart
 
Provstarter: Sker efter defilering vid upploppet förbi måldomartornet.
 
Voltvaktlista: Voltvaktslista för varje lopp står under loppets startlista.
 
Starthjälp: Glöm inte att anmäla till inskrivning. (Huvudstarten är 
den som godkänner om starthjälp får användas.)
 
Lopp: Under pågående lopp så tillåts endast tjänstgörande 
funktionärer på innerplan, detta gäller även er som agerat starthjälp.
 
Prisutdelning: Sker för placering 1 i vinnarcirkeln vid måldomartornet 
övriga 2-6 utanför vinnarcirkeln (på banans innerspår)
 
Värmning: Under prisutdelning är värmning endast tillåtet på bortre 
långsidan. Värmning är inte tillåtet i direkt anslutning till det lopp ekipaget 
ska delta i. Det är ej heller tillåtet att värma bakom reklamplanket på 
bortre långsidan.
 
Alkotest: För samtliga kuskar 13-25 år.
 
Matservering: Russkiosken är öppen, mackor, korv med bröd, godis, 
dricka mm.
 
ALLMÄNT: Visa varandra hänsyn och respekt under tävlingarna!