5. jun, 2018

Autoträning och provlopp

Autoträning för shettis och russ den 9/6 samt provlopp. Mer informations återfinns på travskolans Facebooksida.