16. jun, 2018

Skoning och balanserling

Cia Odén håller föredrag om skoning och balansering torsdagen 5/7 kl 18 i travskolans stall. GRTK bjuder på fika. Anmälan senast 3/7 till gotlandsrusstravklubb@gmail.com