16. okt, 2018

Titta hit alla medlemmar!!

Representantskapsmöte/ ungdomstinget är den 24-25/11. Två ungdomsrepresentanter från GRTK samt två vuxna medlemmar ska delta. 

Skicka intresseanmälan till n.lennstrom@gmail.com senast 24/10. 

 

Vänliga hälsningar styrelsen GRTK