12. dec, 2018

SPTF UNGDOMSSTIPENDIUM

Passa på att nominera till SPTFs ungdomstipendium!

Känner du någon/några som är engagerade, som driver frågor och är en god/ goda
förebilder inom ponnytravet?
Personen/personerna ska vara medlemmar i en ponnytravklubb (2018–2019) och inte äldre än
25 år. De nominerade ska vara ett gott föredöme för andra inom ponnytravet genom
engagemang i exempelvis föreningar, ungdomsgrupper, travsällskap, travbanor eller övrig
verksamhet.
Nomineringen ska innehålla:
 Namn och ålder på den nominerade samt vilken ponnytravklubb denne är medlem i.
 Kontaktuppgifter till den nominerade
 Beskrivning av vem personen/personerna är (max 500 tecken)
 Motivering till varför du nominerat personen/personerna (max 500 tecken)
Nomineringarna skickas till:
arne@sptf.nu
senast 190301