12. dec, 2018

ÅRETS PONNYER

Årets ponnyer

Nu kommer vi att återigen ge alla medlemmar möjlighet att nominera till årets ponnyer! Alla som är medlem i en ponnytravklubb kan lämna in förslag på ponnyer för de olika kategorierna. Ponnytravklubbarna sammanställer sedan de förslag som kommit in och skickar de som klubben beslutat att nominera (max 3 st per kategori). Nomineringarna ska skickas till arne@sptf.nu senast den 7 januari 2019. Korrekt namn på ponny samt kategori som ponnyn är nominerad i ska anges. En sak som är viktig är att hästens företrädare måste vara medlem i en ponnytravklubb ansluten till SPTF.

Frågor kan ställas till peter.zetterqvist@outlook.com

De nominerade ponnyerna kommer att presenteras på SPTFs hemsida i början av februari 

Kategorier:

Årets 3-åring kat A

Årets 3-åring kat B

Årets 4-åring kat A

Årets 4-åring kat B

Årets 5-åring kat A

Årets 5-åring kat B

Årets äldre hingst/valack kat A

Årets äldre hingst/valack kat B

Årets äldre sto kat A

Årets äldre sto kat B

Årets montéponny kat A

Årets montéponny kat B

 

Kriterier för årets ponnyer SPTF

(underlag för styrelsens arbete)

Följande kriterier beaktas för att utse årets ponnyer i de olika kategorierna.

Om det trots kriterierna finns ponnyer som ej går att skilja sker en sluten omröstning inom styrelsen. Eventuell jävsituation ska beaktas.

 

· Segerrikast

· Vinstrikast

· Placeringar i mästerskapslopp

· Placeringar i Diamond League finaler

· Placeringar i storlopp

· Snabbast

· Svenska rekord

 

Tänk på att man följer dessa kriterier. Man väljer mellan hästar i hela landet som uppfyller dessa kraven.

En av vinnarna inom respektive kategori A och B utses till årets ponny utifrån samma arbetssätt som ovan.

Maila dina nomineringar senast 31/12-18 till gotlandsrusstravklubb@gmail.com