Alexandra Lennström hämtar 3-Minuters pris för Koddy.