Charlie Hillbom hämtar 2-Minuters pris för Mixa Leaf.