Julia Franzén hämtar Ingela Janssons vandringspris som gick till Stenstugu Havanna.