Alexandra Lennstöm hämtar Monica Olssons vandringspris som gick till Koddy.