Alice Johansson hämtade pris för Årets Montéhäst Kat A 2014 som blev Loppan Loppis.
Och hon hämtade även pris för Årets montéryttare Kat A 2014 Alice Johansson.